Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen (VRKI) (per 1 Jan 2012)
De VRKI, de Verbeterde RisicoKlassenIndeling is, een instrument, een hulpmiddel, om het risico van een object, een woning of bedrijf, mede te kunnen bepalen. De VRKI wordt ook als normatief document gebruikt bij diverse regelingen zoals de VEB Kwaliteitsregeling VEB 3 en de BORG regeling.

De VRKI werkt met risicoklassen: 1,2,3,3*,4 en 4*.

De risicoklasse wordt bepaald aan de hand van de waarde van de attractieve zaken van de inboedel of goederen en waar deze zich bevinden. Vervolgens kan op basis van het inbraakrisico worden vastgesteld welke combinatie van beveiligingsmaatregelen het meest geschikt is voor de woning. Hierbij wordt per type beveiligingsmaatregel de zwaarte van het niveau weergegeven waarop de beveiligingsmaatregel(en) moeten worden uitgevoerd.

Beveiliging Kennemerland, uw VEB Erkende Beveiligingsinstallateur, zal aan de hand van de risicoklasse beveiligingsmaatregelen toepassen. Veelal maken wij daarbij gebruik van een PvE, een Programma van Eisen om tot een beveiligingsmatrix te komen.

Beschrijving
De Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen wordt onder meer gebruikt door verzekeraars en erkende beveiligingsbedrijven. Als beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, kan Beveiliging Kennemerland een kwaliteitsdocument verstrekken. Hiermee kunnen onze opdrachtgevers aantonen dat er geschikte beveiliging is aangebracht in hun woning. Verzekeraars kunnen de beschikking over een kwaliteitsdocument meenemen bij de bepaling van de verzekeringspremie.

Deskundingenpanel inbraakbeveiliging
De VRKI wordt beheerd door het CCV. Voor een goed beheer van de documenten maakt het CCV gebruik van het deskundigenpanel inbraakbeveiliging. De VRKI is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen verzekeraars en de brancheverenigingen, verenigd in het VvBO, waar ook de VEB deel van uitmaakt. Het deskundigenpanel inbraakbeveiliging bestaat uit deskundigen van de volgende partijen:
•    Verbond van Verzekeraars
•    Uneto VNI
•    Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven
•    Certificatie-instellingen
•    CCV

Beveiligingsmaatregelen worden gedefinieerd en omschreven middel letters: de z.g. O,B (M/C),E,A en R maatregelen. Een nadere uitleg van deze maatregelen staan op de achterzijde van het VEB installatie attest / Opleverbewijs en in de diverse VRKI documenten.
De VRKI kan niet op alle beveilings vraagstukken een antwoord geven. Daarom laat de VRKI afwijkingen toe. Want afwijkingen in de gehanteerde systematiek en in het voldoen aan de eisen zijn soms nodig of leiden tot betere oplossingen. Als VEB Erkend Beveiligingsinstallateur kent Beveiliging Kennemerland de mogelijkheden. Wij weten dat beveiligen maatwerk is en handelen daar naar.

Klik hier om de VRKI voor woningen te downloaden:

Beveiliging Kennemerland – VRKI brochure woningen