Verbeterde Risicoklassenindeling voor bedrijven (VRKI) (per 1 Jan 2012)
De VRKI, de Verbeterde RisicoKlassenIndeling voor bedrijven is,een methode om het inbraakrisico van een bedrijfspand te meten en te bepalen welke maatregelen nodig zijn om inbraak te bemoeilijken . De VRKI wordt ook als normatief document gebruikt bij diverse regelingen zoals de VEB Kwaliteitsregeling VEB 3 en de BORG regeling.

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van goederen die voor inbrekers (zeer) attractief zijn. De beste aanpak van de diefstalpreventie is om ervoor te zorgen dat de meest attractieve goederen worden ondergebracht in een deugdelijk afgesloten inbraakwerend compartiment óf worden voorzien van “meeneembeperkende maatregelen”, dit in combinatie met rond om deze voorzieningen een sabotagevrije elektronische detectie en een afgestemde alarmopvolging.

De VRKI werkt met risicoklassen: 1,2,3,3*,4 en 4* en wordt onder meer gebruikt door verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Als beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, verstrekt Beveiliging Kennemerland een certificaat of een opleveringsbewijs. Daarmee kunnen onze ondernemers aantonen dat de juiste beveiliging is aangebracht. Verzekeraars vragen bij het bepalen van de verzekeringspremie in veel gevallen om dit certificaat.

Bij de hogere risico’s dient de beoogde inbraakvertraging te worden gerealiseerd door middel van een combinatie van bouwkundige en compartimentsmaatregelen waarbij deze mechanische- of bouwkundige vertraging pas kan worden aangevallen ná een elektronische alarmering.
Als dat niveau niet wordt (of kan worden) gehaald dienen bij toepassing van B2 of B3 maatregelen in de buitenschil aanvullende maatregelen getroffen te worden op het vlak van elektronische schildetectie opdat er dan tóch altijd nog éérst een alarm is alvorens men moet gaan breken om binnen te komen. Zó krijgt de alarmopvolging de mogelijkheid om diefstal van goederen bij inbraak te voorkomen. Een goede organisatiegraad staat natuurlijk wél aan de basis van dit alles.

Risicoklasse
Er is in de vernieuwde opzet één risicoklassen-indeling. Bedrijven zijn dus álle bedrijven, inclusief winkels, showrooms en instellingen.
De verbeterde risicoklassen-indeling (VRKI) kent:
• Een lijst met attractiviteit van goederen (L (laag), M (middelmatig), H (hoog), ZH (zeer hoog))
• Risicoklassen-indeling bedrijven
• Beveiligingsmaatregelen
• Definitie beveiligingsmaatregelen

Beveiligingsklasse / OBER
Bij iedere risicoklasse hoort vervolgens een beveiligingsklasse die de meest geschikte combinatie van inbraakpreventieve maatregelen omvat.
We onderscheiden hierbij:
• O: Organisatorische maatregelen
• B: Bouwkundige maatregelen (waaronder ook de C/M maatregelen vallen)
• E: Elektronische maatregelen (waaronder ook de AL maatregelen vallen)
• R: Reactie alarmopvolging
In het document definities beveiligingsmaatregelen D03/385 versie januari 2010 wordt omschreven welke maatregelen door de genoemde letters worden gesymboliseerd, waarbij voor de O, B, E, R maatregelen niveaus worden onderscheiden. Die worden aangeduid door een cijfer (0,1,2 of 3), die aan de desbetreffende (hoofd)letter wordt toegevoegd. Op deze manier wordt het complete pakket van (minimaal vereiste) maatregelen weergegeven

Deskundingenpanel inbraakbeveiliging
De VRKI wordt beheerd door het CCV. Voor een goed beheer van de documenten maakt het CCV gebruik van het deskundigenpanel inbraakbeveiliging. De VRKI is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen verzekeraars en de brancheverenigingen, verenigd in het VvBO, waar ook de VEB deel van uitmaakt. Het deskundigenpanel inbraakbeveiliging bestaat uit deskundigen van de volgende partijen:
• Verbond van Verzekeraars
• Uneto VNI
• Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven
• Certificatie-instellingen
• CCV
De VRKI kan niet op alle beveilings vraagstukken een antwoord geven. Daarom laat de VRKI afwijkingen toe. Want afwijkingen in de gehanteerde systematiek en in het voldoen aan de eisen zijn soms nodig of leiden tot betere oplossingen. Als VEB Erkend Beveiligingsinstallateur kent Beveiliging Kennemerland de mogelijkheden. Wij weten dat beveiligen maatwerk is en handelen daar naar.

Klik hier om de VRKI voor bedrijven te downloaden:

Beveiligingkennemerland – VRKI bedrijven versie januari_2010